Kjemilaborant ved Toro fabrikker: -Jeg ble syk av prøvesmaking på jobb


Av: Inger-Kristin Wessel

I mange år prøvesmakte kjemilaboranten Jorunn Andreassen Moe på utallige ferdigprodukter ved Toros utviklingslaboratorium i Bergen. I 1998 måtte tykktarmen fjernes som følge av ulcerøs colitt. Selv mistenker  hun  at daglig inntak av ulike typer ferdigmat er årsaken. Heller ikke indremedisiner Erik Hexeberg ser bort dette. Takket være et sunt kosthold  fungerer hun i dag noenlunde. Men bra blir hun aldri. 

Det er en varm og fin  sommerdag, og Jorunn  har invitert til lunsj. Kjapt og rutinert  kuttes frukt i biter før det hele danderes sammen med fersk ost og skinke. Ferdigmat rører hun i ikke. Men hun vil allikevel ikke skremme. Tvert i mot  presiserer hun at det ikke er farlig å ty til enkle middager eller desserter i ny og ne. Men Jorunn var ingen alminnelig kunde som handlet en  gryterettpose på supermarkedet en gang i mellom. Jobben hennes var derimot å smake på ulike ferdigprodukter. Dagen lang. I flere år. I dag er hun uføretrygdet. Jorunn har hele tiden hatt mistanke om at hennes daglige arbeid førte til at hun ble syk. Dette utelukker heller ikke indremedisiner Erik Hexeberg, som sier det slik: 

-Jorunn sin sykehistorie gir mistanke om at prøvesmakingen kan ha hatt betydning for utviklingen av hennes ulcerøse kolitt. Særlig det forhold at hun fikk mer symptomer i forbindelse med arbeid og prøvesmaking og  ble bedre i ferier,kan indikere en sammenheng.  At andre som prøvesmakte mye hadde lignende plager fra tarmsystemet, forsterker mistanken. Det er vanskelig å fastslå med sikkerhet hvilke ingredienser som har hatt betydning. Disse  kan ha endret seg siden den gang. Blant annet er mengden av transfett redusert.

Frisk som kokk og syk som prøvesmaker
Under måltidet forteller Jorunn at hun av og til laget maten på forsøkskjøkkenet. For henne var det et deilig avbrekk, for der lages maten fra grunnen av. Det var hennes faste jobb på utviklingslaboratoriet som skapte problemer for henne. 
-Ferdigmaten blir laget av pulver, tørre grønnsaker og smakstilsetninger. Denne skal gi samme smak som produktene fra  forsøkskjøkkenet. Så prøvesmaking må jo til! Men jeg smakte på mange retter gjennom en hel dag-  alt fra middager til kaker og desserter! Jeg ble oppblåst i magen og hadde en konstant metthetsfølelse. Jeg orket ikke gå i kantinen for å spise. De eneste gangene jeg ikke var oppblåst, var når jeg hadde fri  og laget maten selv. Elllers spiste jeg ikke annen mat!

Varslet 
-Tok du aldri opp at du ble dårlig hver eneste dag?
-Joda! Jeg sa fra mange ganger. Men ingenting skjedde. Så min overordnede og jeg utstyrte oss med bøtte slik at vi kunne spytte ut maten!  På en slik arbeidsplass bør de ha et system slik at man slipper å få i seg mengder av ferdigmat gjennom en hel arbeidsdag, sier Jorunn  indignert. Hun legger til at det har tatt henne ti år å bli noenlunde i form igjen. Men helt  frisk vil hun aldri bli. I 2001 ble hun  uføretrygdet.
-Jeg forsøkte meg i annen avdeling etter operasjonen. Men jeg måtte til og fra toalettet hele tiden. Det nyttet ikke.
Hun legger til at hun har fått redusert livskvalitet som følge av dette.
I dag holder hun seg unna ferdigprodukter og lager alt fra grunnen av. Hun er opptatt av et sunt kosthold og mosjon. 

Skal tilrettelegge
Jurist  Inger Benson var i sin tid Norges første pasientombud. Hun har jobbet i arbeidstilsynet. Hun har undervist i arbeidsrett i 25 år.  Blant annet underviser hun nettopp verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalgene i det obligatoriske 40-timerskurset de er pålagt å ta.  Hun sier følgende om Jorunn  sin sak:
-I følge arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver sørge for de ansattes ve og vel. Verneombudets oppgave er  å sjekke arbeidsforhold og miljø. Toro må ha hatt  mange verneombud gjennom tidene. Når arbeidstakere varslet om at de  ville spytte ut produktene, skulle vernebudet kartlagt problemet og tatt det med i handlingsplanen. Deretter skulle de fremlagt dette i arbeidsmiljøutvalget slik at prosedyrer ble iverksatt.
Her skjer det ut som det har skjedd en svikt. Arbeidsgiveren burde også sett at det ikke er naturlig å spise hele dagen, kommenterer Benson. 

I dag er Toro og Stabburet eid av Orkla Foods Norge. På mail svarer kommunikasjonssjef Bjørn Brennskag i Orkla Foods slik:
-Det  er opp til den enkelte produktutvikler om denne vil svelge eller spytte ut under prøvesmakingen.  Vi opplever ikke dette som et problem i dag. Det er opp til medarbeiderne selv å gjøre det som riktig for den enkelte.
Dette svaret reagerer Inger Benson sterkt  på:

-Arbeidsgiveren har hovedansvaret for at de ansatte har et godt arbeidsmiljø. Et slikt svar fra Orkla tyder på at de ikke tar helse, miljø og sikkerhet i et arbeidsforhold på alvor, avslutter Benson indignert.


Etterord: Intervjuet fant sted før Ditt Webmagasin ble etablert. Deler av intervjuet med Jorunn er tidligere publisert i et magasin som ikke ville ta med Toro i artikkelen av annonsehensyn. Saken ble dengang gjort om til en livsstilssak. Denne saken er i sin opprinnelige form. Jeg publiserer den  av prinsippielle grunner. Jorunn har  godkjent  ny publisering. Svar fra Erik Hexeberg og Orklas kommunikasjonssjef ble den gang gitt meg på mail. Jurist Inger Benson var med under hele intervjuet.
Kommentarer