Mediehåndtering

Dette er et tilbud alle som uttaler seg til media har bruk for!
Journalister elsker at folk prater, og helst sier noe som kan brukes som oppslag.

-Hva skal man si til media?
-Hva skal man ikke si?
-Er det alltid så  lurt så si "ingen kommentar" når media vil ha svar?
-Finnes det lure måter å bruke media på og til din fordel?
(SVAR: Ja! Det finnes eksempler på at personer som i utgangspunktet har kunnet blitt hengt ut fordi de har gjort noe kritikkverdig istedet har skaffet seg selv overtataket)

-Som offentlig kan man regne med at ting fra fortiden brukes i media. Det gjør det som regel alltid når det gjelder fremstående personer i samfunnet.

Jeg har 30  års erfaring som journalist. Jeg vet hvordan denne yrkesgruppen tenker. Og jeg vet hvordan jeg selv ville svart! Dette kan jeg lære deg!

Jeg tar her fast pris for foredrag med eksempler og praktiske øvelser.  Ta kontakt for pris ut i fra varighet,


 


Kommentarer